Oscar

Oscar Vrijhoef
Advocaat
E / oscar.vrijhoef@batradelaw.com
T / +31 (0)20 308 5918

Oscar is gespecialiseerd in internationale handel en investeringen, Europees recht en beleid, sancties, en exportcontroles. Met een achtergrond in internationaal economisch recht adviseert hij cliënten onder andere over de rechtmatigheid van transacties, sanctierisico’s en export- en importcontroles. Tevens heeft hij interne compliance onderzoeken verricht.

Voordat Oscar bij BenninkAmar Advocaten in dienst trad, heeft hij stagegelopen bij het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid met als aandachtspunt hoe regelgeving op het gebied van recht en veiligheid een economische bijdrage kan leveren. Daarnaast heeft Oscar gewerkt als assistent voor een juridisch vakblad op het gebied van economische integratie.

Oscar behaalde zijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en heeft daarbij een minor Fiscaal Recht gevolgd. In 2022 voltooide hij zijn master Internationaal en Europees Recht met een specialisatie in internationaal handels- en investeringsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Ook volgde hij vakken op het gebied van mededingingsrecht en het buitenlandbeleid van de Europese Unie.

Oscar is in maart 2022 in dienst getreden bij BenninkAmar Advocaten.