Over BenninkAmar Advocaten

Bij BenninkAmar Advocaten assisteren wij onze cliënten in alle aspecten van het sanctierecht en exportcontrole. Wij maken het mogelijk voor onze cliënten om zich volledig op hun zakelijke kansen te richten, en zich er ondertussen zeker van te zijn dat zij voldoen aan alle toepasselijke regelgeving op deze gebieden. De regelgeving en de handhaving van sanctierecht- en exportcontrole groeit sterk, zowel op internationaal als op nationaal vlak. Dit vereist een proactieve en allesomvattende aanpak van sanctierecht- en exportcontrolecompliance. Wij verzorgen deze volledige compliance voor onze cliënten en assisteren hen bij het navigeren door deze complexe en voortdurend veranderende rechtsgebieden.

BenninkAmar Advocaten is het enige Nederlandse advocatenkantoor dat volledig gespecialiseerd is in economische sancties, exportcontrole en aanverwante handelsrechtaspecten. Onze cliënten waarderen ons zeer vanwege onze diepgaande juridische kennis, en onze duidelijke en praktische advisering over complexe internationale handelsrechtvraagstukken. BenninkAmar Advocaten is in Nederland ongeëvenaard in het adviseren en vertegenwoordigen van haar cliënten in sanctierecht- en exportcontrolevraagstukken. Wij zijn buitengewoon succesvol in het opzetten van efficiënte compliance en het behalen van optimale resultaten voor onze cliënten bij toezichthoudende instanties en in het afdoen van handhavingskwesties.

BenninkAmar Advocaten beschikt voorts over een internationaal netwerk van uitstekende advocatenkantoren gespecialiseerd in internationale sancties en exportcontrole, onder meer in de Verenigde Staten, waar wij een strategische samenwerking hebben met het Amerikaanse advocatenkantoor Jacobson Burton Kelley PLLC.

Daarnaast is BenninkAmar Advocaten ook partner van Sanctioncheck.

Team

Advocaat

Advocaat

Advocaat

Advocaat

Advocaat

Officemanager

Secretaresse

Expertise

Wij adviseren en begeleiden onze cliënten bij Nederlandse anti-corruptievraagstukken, maar ook bij FCPA en UKBA compliance en handhavingskwesties.

Wij adviseren en assisteren onze cliënten bij de classificatie van hun goederen tegen de relevante Europese en Amerikaanse regelgeving, zoals de dual-use verordening, de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, sanctieverordeningen, de Commerce Control List en de United States Munitions List. Indien u een indelingsverzoek wenst in te dienen bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer of bij de Amerikaanse toezichthouder, kunnen wij u daarbij eveneens assisteren.

Wij schrijven en implementeren compliancebeleid en procedures voor onze cliënten. Wij geven er de voorkeur aan om deze documenten diepgaand te maken, maar tegelijkertijd zo kort en eenvoudig mogelijk te houden. Wij geloven dat dit cruciaal is voor een effectieve en efficiënte compliance.

We adviseren en assisteren onze cliënten bij alle aspecten van economische sancties en embargowetgeving, zowel vanuit Europees als Amerikaans perspectief, aangezien deze beide rechtssystemen cruciaal zijn in de internationale handel.

We adviseren en assisteren onze cliënten bij alle aspecten van exportcontrole, inclusief die gerelateerd is aan strategische goederen, software en technologie.

We adviseren en assisteren onze cliënten bij alle aspecten van exportcontrole, inclusief die gerelateerd is aan militaire, lucht- en ruimtevaart goederen en daaraan gerelateerde (technische) dienstverlening.

Wij adviseren en assisteren onze cliënten bij de aanvragen van exportvergunningen bij zowel Nederlandse als Amerikaanse autoriteiten.

We adviseren en assisteren onze cliënten bij alle aspecten van economische sancties en embargowetgeving, zowel vanuit Europees als Amerikaans perspectief, aangezien deze beide rechtssystemen cruciaal zijn in de internationale handel.

We adviseren en assisteren onze cliënten bij alle aspecten van economische sancties en embargowetgeving, zowel vanuit Europees als Amerikaans perspectief, aangezien deze beide rechtssystemen cruciaal zijn in de internationale handel.

Wij voeren interne audits en gap analyses op het gebied van sanctierecht en exportcontrole uit bij onze cliënten. In geval van een vermeende overtreding van sancties of exportcontroleregelgeving, voeren wij indien gewenst ook interne onderzoeken uit bij onze cliënt.

Wij voeren due diligence uit namens onze cliënten in geval van een bedrijfsaquisitie, teneinde vast te stellen of er onvolkomenheden zijn in de trade compliance bij de target, en om deze eventuele onvolkomenheden te beëindigen.

Een belangrijk onderdeel van de interne compliance is de training van het bestuur, het senior management en het personeel. We hebben uitgebreide ervaring op dit gebied. Onze trainingen wordt gekenmerkt door een duidelijke uitleg van de juridische theorie, gecombineerd met veel cases en praktijkvoorbeelden. Wij kunnen in-house trainingen, webinars en e-learnings verzorgen.

Veel sancties en exportcontroleregelgeving hebben grote gevolgen voor de transport en het vervoer van goederen. Wij adviseren en assisteren onze cliënten tevens op deze vlakken.

In het geval dat een bedrijf een interne overtreding van sancties of exportcontroleregelgeving constateert, kan het soms gunstig zijn om deze overtreding zelfstandig te melden bij de bevoegde toezichthouder. Wij hebben uitgebreide ervaring met dergelijke voluntary self-disclosures in zowel Nederland als in de Verenigde Staten. Wij assisteren en vertregenwoordigen onze cliënten gedurende dergelijke procedures.

Internationale sancties en exportcontrole

Internationale sancties zijn politieke instrumenten die kunnen worden opgelegd door de Verenigde Naties, de Europese Unie of op nationaal niveau om het gedrag van bepaalde landen of groepen te bestraffen of te sturen. Internationale sancties bestaan grofweg uit handelssancties en financiële sancties. Handelssancties hebben veelal betrekking op de handel in specifieke goederen en daaraan gerelateerde dienstverlening, zoals goederen voor tweeërlei gebruik en militaire goederen, wapenembargo’s of handel met overheidsinstanties of staatsbedrijven. Financiële sancties zien met name op financiële dienstverlening en de bevriezing van tegoeden en economische middelen. Internationale sancties krijgen een steeds belangrijker rol in de internationale politiek, met vaak verstrekkende, acute, gevolgen voor het bedrijfsleven. Te denken valt aan de handel met landen als Rusland, Oekraïne, Iran en vele andere.

Exportcontrole is de controle en beperking op import en export van strategische goederen van of naar Nederland of Europa en houdt verband met nationale of internationale veiligheid, buitenlands beleid, anti-terrorisme, misdaadbestrijding en non-proliferatie. Exportcontrole geldt dus ten aanzien van specifieke goederen, ongeacht de precieze bestemming van het goed. De strategische goederen waarop exportcontrole betrekking heeft, kunnen worden onderverdeeld in (i) goederen voor tweeërlei gebruik en (ii) militaire goederen. Goederen voor tweeërlei gebruik zijn goederen die zowel voor militaire als voor civiele doeleinden kunnen worden aangewend en de export hiervan is onderworpen aan strenge Europese regelgeving. Voor onder meer de uitvoer van militaire goederen gelden strenge nationale regels. Soms is er een bepaalde mate van overlap tussen internationale sancties en exportcontrole. Dat geldt met name indien sancties betrekking hebben op strategische goederen, zoals een wapenembargo of verdere exportbeperkingen ten aanzien van goederen voor tweeërlei gebruik. Dit veroorzaakt vaak een complex juridisch landschap, waarin het moeilijk kan zijn uw bedrijf te navigeren.

BenninkAmar Advocaten beschikt over de meest vooraanstaande specialisten op deze gebieden. Zij kunnen u helpen met onder meer het volgende:

 • opstellen van exportmanagement en compliance programma’s (EMCP) en daaraan gerelateerde procedures;
 • geven van export- en sanctietraining aan personeel, management en het bestuur, indien gewenst ook door middel van e-learning tools;
 • geven van transactieadvies;
 • snelle screening van partijen en van transacties in zijn geheel;
 • praktische compliance tools voor sanctierecht en exportcontrole;
 • sanctierechtelijk en exportcontrole advies in zijn algemeenheid;
 • advies over vergunningsplichten;
 • begeleiden van vergunningstrajecten;
 • voeren van bezwaarprocedures in geval van afwijzende beschikkingen;
 • begeleiden van vrijwillige meldingen aan toezichthouders (voluntary self-disclosures);
 • voeren van interne onderzoeken met betrekking tot sanctierecht en exportcontrole;
 • begeleiden van strafrechtelijke onderzoeken ten aanzien van sanctierecht en exportcontrole; en
 • bijstaan in rechte bij strafzaken over sanctierecht en exportcontrole.

BenninkAmar Advocaten beschikt voorts over een internationaal netwerk van uitmuntende advocaten op het gebied van sanctierecht en exportcontrole, waaronder in de Verenigde Staten.

Nieuws

Contact

BenninkAmar Advocaten 
Joan Muyskenweg 22
1096 CJ Amsterdam

E / info@batradelaw.com
T / +31 (0)20 308 5918

WorldECR Winner