Paul behaalde zijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht, en heeft daarna een bachelor in Koreastudies aan de Universiteit van Leiden cum laude afgerond. In 2022 voltooide hij zijn master Internationaal en Europees Recht met een specialisatie in internationaal handels- en investeringsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Paul heeft zijn master scriptie geschreven over het voorgestelde Europese Carbon Border Adjusment Mechanism en in hoeverre dit verenigbaar is met de verplichtingen van de EU in het kader van de General Agreement on Tariffs and Trade.

Paul is in november 2022 in dienst getreden bij BenninkAmar Advocaten.