Opinie “Oligarchen glippen te gemakkelijk door het sanctienet” in Advocatenblad

Op 21 april 2022 is in het Advocatenblad de opinie van Sebastiaan Bennink, partner bij BenninkAmar, gedeeld. In een artikel genaamd “Oligarchen glippen te gemakkelijk door het sanctienet” deelt hij zijn visie over de effectiviteit van de bevriezingsmaatregel in Nederland.

Sinds de Russische inval in Oekraïne hebben landen wereldwijd zware sancties opgelegd aan Rusland. De meest vergaande sanctie is de bevriezingsmaatregel ofwel de “asset freeze”. Volgens deze maatregel moeten alle tegoeden en economische middelen die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van gesanctioneerde personen en entiteiten onmiddellijk bevroren worden. Omzeiling van de asset freeze – door tegoeden en economische middelen (in)direct ter beschikking te stellen – is eveneens verboden.

De doeltreffendheid van de bevriezingsmaatregel wordt vandaag de dag echter in twijfel getrokken. De Nederlandse regering heeft slechts EUR 516 miljoen aan Russische tegoeden bevroren, terwijl de totale waarde van Russische tegoeden in Nederland ongeveer EUR 80 miljard bedraagt.

Voor dit enorme verschil geeft Sebastiaan Bennink de volgende verklaringen:

  • Zo is bijvoorbeeld het “zeggenschapsbegrip” vatbaar voor verschillende interpretaties. 
  • Ook het Best Practices for the effective implementation of restrictive measures handboek van de EU biedt weinig soelaas. Russische bedrijven en oligarchen maken bewust gebruik van de ruimte die het asset freeze-begrip hen in de praktijk laat dankzij vaag geformuleerde criteria en gebrek aan toelichting.

Volgens Sebastiaan Bennink heeft de Raad van de EU een sleutelrol bij het vergroten van de effectiviteit van sancties. Wanneer de Raad sancties uitvaardigt, zou meer duidelijkheid kunnen worden verschaft door:

  • Aanvullende richtsnoeren op te stellen, zodat duidelijk is welke entiteiten ten minste onder het zeggenschapsbegrip vallen van gesanctioneerde personen en entiteiten;
  • Direct rechtspersonen die in eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van gesanctioneerde personen te sanctioneren; en,
  • Rechtstreeks aanvullende richtsnoeren te publiceren, bijvoorbeeld over de reikwijdte van het zeggenschapsbegrip.

De hele opinie is hier te lezen op Advocatenblad.nl.

Would you like to stay updated and receive our newsletters and legal alerts?

Please subscribe below and we will add you to our mailing list.