Blog: impact van de asset freeze op internationaal zakendoen

Onlangs heeft BenninkAmar Advocaten in samenwerking met NL in Business een blog geschreven over het naleven van een nog vrij onbekende internationale sanctiemaatregel: de asset freeze. Kort gezegd houdt de asset freeze in dat eenieder (waaronder het mkb) verplicht is om alle tegoeden en economische middelen van gesanctioneerde partijen met onmiddellijke ingang te bevriezen. Overtreding van deze maatregel kan vergaande gevolgen hebben, waaronder boetes, reputatieschade en strafrechtelijke vervolging.

Ons blog beantwoordt, onder meer, de volgende vragen:

  • Wat houden internationale sancties in?
  • Wat is de asset freeze?
  • Welke impact heeft deze sanctiemaatregel op het bedrijfsleven?
  • Welke gevolgen kan overtreding van de asset freeze hebben?
  • Tot slot, hoe richt je interne compliance procedures in als je internationaal zakendoet?

Wil je meer weten over naleving van de asset freeze? Lees dan ons blog op de website van NL in Business of neem direct contact op met de experts van BenninkAmar Advocaten.

Would you like to stay updated and receive our newsletters and legal alerts?

Please subscribe below and we will add you to our mailing list.