Artikel van BenninkAmar in decembereditie van het tijdschrift voor internationaal ondernemen Globe

Advocaten Tessie Schuurs en Eva Wever beschrijven in een tweeluik de basisregels van exportcontrole en sancties en hoe je de risico’s van internationaal handelen tot een minimum kunt beperken. Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Evofenedex voor het vaktijdschrift Globe. Evofenedex is dé ondernemersvereniging voor Nederlandse handels- en productiebedrijven met een logistieke of internationale operatie.

In deze eerste bijdrage over exportcontrole gaan Tessie Schuurs en Eva Wever in op de verschillende categorieën van strategische goederen en relevante wet- en regelgeving, waaronder de Dual-Use Regulation Recast, die sinds 9 september 2021 van kracht is. Ook komt de praktische kant van een vergunningaanvraag bij de Centrale Dienst In- en Uitvoer van de Belastingdienst (“CDIU”) aan bod. Ze leggen uit dat de CDIU een vergunningaanvraag aan de volgende factoren toetst: i) de hoeveelheid, waarde en technische eigenschappen van een goed, ii) de eindbestemming, iii) de eindgebruiker, en iv) het eindgebruik.

Tot slot kan je, in geval van niet-naleving van complexe regels van exportcontrole en sancties, geconfronteerd worden met torenhoge boetes, strafrechtelijke vervolging en reputatieschade. Hoe richt je bedrijfsprocessen optimaal in om de meest voorkomende valkuilen te vermijden? Tessie Schuurs en Eva Wever geven uitleg en trekken een parallel met internationale sancties.

Het decembernummer van vaktijdschrift Globe kan je hier gratis downloaden.

Would you like to stay updated and receive our newsletters and legal alerts?

Please subscribe below and we will add you to our mailing list.