Tegengehouden zending is geen voltooide export

Vanaf 2017 is de handhaving van exportcontrole en internationale sancties sterk toegenomen in Nederland. Sinds dat jaar heeft het Openbaar Ministerie (OM) een speerpunt gemaakt van deze rechtsgebieden en zijn er inmiddels vier officieren van justitie belast met de handhaving. Met name het sanctieregime tegen Rusland en Iran is door het  OM streng gehandhaafd. Ook op exportcontrole heeft het OM van zich doen spreken.

Dit artikel is beschikbaar via de volgende link. (Dutch read only)

Would you like to stay updated and receive our newsletters and legal alerts?

Please subscribe below and we will add you to our mailing list.