Ontzegging opgelegd aan ZTE Corporation

Op 16 april jl. heeft het Bureau of Industry and Security (“BIS”) een ontzegging opgelegd aan het Chinese bedrijf ZTE Corporation voor het niet naleven door dit Chinese bedrijf van de voorwaarden van een in 2017 getroffen schikking tussen BIS en ZTE Corporation. ZTE Corporation zou onder meer valse verklaringen hebben afgelegd tijdens de onderhandelingen over deze schikking en daarna over het naleven door ZTE Corporation van de schikking.

De ontzegging geldt voor een duur van zeven jaren en verbiedt US en non-US ondernemingen goederen, software of technologie te leveren welke staan opgenomen in en worden gecontroleerd onder de Amerikaanse Export Administration Regulations (“EAR”). De ontzegging geldt met onmiddellijke ingang en biedt geen ruimte om lopende contracten met ZTE Corporation af te handelen.

Het officiĆ«le persbericht vindt u hier en de ontzegging vindt u hier

Would you like to stay updated and receive our newsletters and legal alerts?

Please subscribe below and we will add you to our mailing list.