Shanne Verkerk
Advocaat
E / shanne.verkerk@batradelaw.com
T / +31 (0)6 1170 2269

Shanne staat ondernemingen en individuen bij die te maken krijgen met economische delicten, zoals fraude, omkoping, witwassen en overtredingen van het sanctierecht en exportcontrole. Zij heeft uitgebreide ervaring met zowel strafrechtelijke, als bestuursrechtelijke handhavingstrajecten. Shanne is zeer toegewijd om haar cliënten in dergelijke trajecten op de best mogelijke wijze te begeleiden, wanneer nodig in de rechtszaal. Tevens houdt zij zich bezig met de ontwikkelingen op het gebied van Business & Human Rights, zodat cliënten ook met vragen op dit gebied bij haar terecht kunnen.

Voordat Shanne bij BenninkAmar Advocaten in dienst trad, werkte zij ruim drie jaar als advocaat bij Stibbe. Zij heeft daarnaast als juridisch medewerker bij de rechtbank enkele jaren ervaring opgedaan in de strafrechtpraktijk en in het geven van trainingen binnen de rechterlijke macht in het kader van digitalisering.

Shanne behaalde de masters Straf- en strafprocesrecht en Veiligheidsbeleid en rechtshandhaving aan de Universiteit Leiden. Zij verdiepte zich in het internationaal strafrecht en mensenrechten aan de Monash University in Melbourne.

Shanne publiceert graag binnen haar vakgebied en is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (“NVJSA”).”

Shanne is in april 2021 begonnen bij BenninkAmar Advocaten.

Klik hier voor de door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde bekendmaking van de registratie van rechtsgebieden.