Practice Areas

Wij adviseren en begeleiden onze cliënten bij Nederlandse anti-corruptievraagstukken, maar ook bij FCPA en UKBA compliance en handhavingskwesties.

Wij adviseren en assisteren onze cliënten bij de classificatie van hun goederen tegen de relevante EU en VS regelgeving, zoals de dual-use verordening, de EU Lijst van militaire goederen, sanctieverordeningen, de Commerce Control List en de United States Munitions List. Indien u een indelingsverzoek wenst in te dienen bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer of bij de Amerikaanse toezichthouder, kunnen wij u daarbij eveneens assisteren.

Wij schrijven en implementeren compliancebeleid en procedures voor onze cliënten. Wij geven er de voorkeur aan om deze documenten diepgaand te maken, maar tegelijkertijd zo kort en eenvoudig mogelijk te houden. Wij geloven dat dit cruciaal is voor een effectieve en efficiënte compliance.

We adviseren en assisteren onze cliënten bij alle aspecten van economische sancties en embargowetgeving, zowel vanuit EU als VS perspectief, aangezien deze beide rechtssystemen cruciaal zijn in de internationale handel.

We adviseren en assisteren onze cliënten bij alle aspecten van exportcontrole, inclusief die gerelateerd is aan dual-use goederen, software en technologie.

We adviseren en assisteren onze cliënten bij alle aspecten van exportcontrole, inclusief die gerelateerd is aan militaire goederen, luchtvaartgoederen, diensten en technische gegevens.

Wij adviseren en assisteren onze cliënten bij de aanvragen van exportvergunningen bij zowel Nederlandse als Amerikaanse autoriteiten.

We adviseren en assisteren onze cliënten bij alle aspecten van economische sancties en embargowetgeving, zowel vanuit EU als VS perspectief, aangezien deze beide rechtssystemen cruciaal zijn in de internationale handel.

We adviseren en assisteren onze cliënten bij alle aspecten van economische sancties en embargowetgeving, zowel vanuit EU als VS perspectief, aangezien deze beide rechtssystemen cruciaal zijn in de internationale handel.

 

Wij voeren interne audits en gap analyses op het gebied van sanctierecht en exportcontrole uit bij onze cliënten. In geval van een vermeende overtreding van sancties of exportcontroleregelgeving, voeren wij indien gewenst ook interne onderzoeken uit bij onze cliënt.

Wij voeren due diligence uit namens onze cliënten in geval van een bedrijfsaquisitie, teneinde vast te stellen of er onvolkomenheden zijn in de trade compliance bij de target, en om deze eventuele onvolkomenheden te beëindigen.

Een belangrijk onderdeel van de interne compliance is de training van het bestuur board, het senior management en het personeel. We hebben uitgebreide ervaring op dit gebied. Onze trainingen wordt gekenmerkt door een duidelijke uitleg van de juridische theorie, gecombineerd met veel cases en praktijkvoorbeelden. Wij kunnen in-house trainingen, webinars en e-learnings verschaffen.

Veel sancties en exportcontroleregelgeving heeft grote gevolgen voor de transport en het vervoer van goederen. Wij adviseren en assisteren onze cliënten tevens op deze vlakken.

Ingeval een bedrijf een interne overtreding van sancties of exportcontroleregelgeving constateert, kan het soms gunstig zijn om deze overtreding zelfstandig te melden bij de bevoegde toezichthouder. Wij hebben uitgebreide ervaring met dergelijke voluntary self-disclosures in zowel Nederland als in de VS. Wij assisteren en vertregenwoordigen onze cliënten gedurende dergelijke procedures.