Newsalert: Publicatie van artikel “Handhaving van internationale sancties op Europees, Nederlands en Amerikaans niveau” in de Beursbengel

In de nieuwe editie van de Beursbengel leggen advocaten Yvo Amar en Tessie Schuurs en student-stagiair Max van Roermund uit hoe internationale sancties worden gehandhaafd op Europees, Nederlands en Amerikaans niveau. Dit is de eerste bijdrage in een tweeluik over de handhaving van internationaal handelsrecht. De Beursbengel is hét vakblad voor de verzekeringsbranche met vakinhoudelijke artikelen over aansprakelijkheid, expertise, schade, leven, pensioen, zorg & inkomen. 

Sinds de Russische inval in Oekraïne hebben de Nederlandse overheid, de Europese Unie en de Verenigde Staten zware sancties opgelegd. Mede daardoor wordt dezer dagen veel gesproken over het belang van de naleving van restrictieve maatregelen. Terwijl er weinig aandacht wordt besteed aan de wijze waarop de sancties worden gehandhaafd. Dit artikel maakt duidelijk welke instanties hiervoor verantwoordelijk zijn en welke middelen hen ter beschikking staan.

De Nederlandse aanpak van de handhaving van sancties wordt als volgt gekarakteriseerd:

  • De overtreding van sanctieregelingen is op nationaal niveau strafbaar gesteld in de Sanctiewet 1977 en de Wet op de economische delicten;
  • Uitgangspunt is dat niet-naleving van sancties bestuursrechtelijk dan wel strafrechtelijk wordt gehandhaafd; de toezichthouder en het Openbaar Ministerie (“OM”) maken op een zeker moment een keuze voor de meest wenselijke aanpak; en,
  • In Nederland zijn onder meer het OM, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Financiën, de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer, Team POSS, de DNB en de AFM verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van sancties:. Geconcludeerd kan worden dat er in Nederland niet één centrale instantie is die verantwoordelijk is voor de handhaving van internationale sancties.

Daarnaast kunnen de meest relevante kenmerken van het Amerikaanse sanctiehandhavingsapparaat als volgt worden samengevat:

  • De Amerikaanse president heeft de bevoegdheid om sancties op te leggen door middel van een uitvoeringsbevel (executive order);
  • Bestuursrechtelijke handhaving van Amerikaanse sancties vindt plaats door de Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) en strafrechtelijke handhaving van Amerikaanse sancties geschiedt door het Department of Justice (“DOJ”)
  • In Amerika werken verschillende agentschappen nauw samen en onderzoeken naar mogelijke schendingen van sancties door OFAC en DOJ kunnen parallel verlopen. Als gevolg hiervan kan de schending van Amerikaanse sancties zowel administratiefrechtelijke als strafrechtelijke gevolgen hebben.

Wilt u het hele artikel lezen? Klik dan op onderstaand PDF-bestand. Volgende maand wordt de tweede bijdrage van het tweeluik gepubliceerd in de Beursbengel en op deze webiste.

Would you like to stay updated and receive our newsletters and legal alerts?

Please subscribe below and we will add you to our mailing list.