Iraanse Nederlanders voelen zich gekneveld en gediscrimineerd door Nederlandse banken

Geld overmaken naar Iran is praktisch onmogelijk vanuit Nederland. Nederlandse banken staan dit niet toe. Een handelwijze die vooral de 50.000 Iraanse ingezetenen in Nederland benadeelt. Bovendien moeten zij zich verantwoorden bij de kleinste verdenking van financieel contact met het moederland, en mogen zij soms geen zakelijke rekening openen. Is het optreden van de Nederlandse banken wettig? In ieder geval niet naar de geest. Zijn de gedupeerden dan collateral damage in een sanctieregime dat moet leiden tot een fatsoenlijker bewind in Teheran? Daar ziet het vooralsnog helemaal niet naar uit. De gedupeerden lijken vooral slachtoffer te zijn van zakelijke belangen, symboolpolitiek en – dat vooral – een tandeloze EU.

Yvo Amar werd voor dit artikel in Reporters Online door Carl Stellweg geinterviewd over het Europese ‘Blocking Statute’ en hoe de Nederlandse banken dat zo eenvoudig kunnen ontduiken. 

Lees hier het volledige artikel.

Would you like to stay updated and receive our newsletters and legal alerts?

Please subscribe below and we will add you to our mailing list.