Internationale sancties en exportcontrole​

Internationale sancties zijn politieke instrumenten die kunnen worden opgelegd door de Verenigde Naties, de Europese Unie of op nationaal niveau om het gedrag van bepaalde landen of groepen te bestraffen of te sturen. Internationale sancties bestaan grofweg uit handelssancties en financiële sancties. Handelssancties hebben veelal betrekking op de handel in specifieke goederen en daar aan gerelateerde dienstverlening, zoals goederen voor tweeërlei gebruik en militaire goederen, wapenembargo’s of handel met overheidsinstanties of staatsbedrijven. Financiële sancties zien met name op financiële dienstverlening en de bevriezing van tegoeden en economische middelen. Internationale sancties krijgen een steeds belangrijker rol in de internationale politiek, met vaak verstrekkende, acute, gevolgen voor het bedrijfsleven. Te denken valt aan de handel met landen als Rusland, Oekraïne, Iran en vele andere.

Exportcontrole is de controle en beperking op import en export van strategische goederen van of naar Nederland of Europa en houdt verband met nationale of internationale veiligheid, buitenlands beleid, anti-terrorisme, misdaadbestrijding en non-proliferatie. Exportcontrole geldt dus ten aanzien van specifieke goederen, ongeacht de precieze bestemming van het goed. De strategische goederen waarop exportcontrole betrekking heeft, kunnen worden onderverdeeld in (i) goederen voor tweeërlei gebruik en (ii) militaire goederen. Goederen voor tweeërlei gebruik zijn goederen die zowel voor militaire als voor civiele doeleinden kunnen worden aangewend en de export hiervan is onderworpen aan strenge Europese regelgeving. Voor onder meer de uitvoer van militaire goederen gelden strenge nationale regels. Soms is er een bepaalde mate van overlap tussen internationale sancties en exportcontrole. Dat geldt met name indien sancties betrekking hebben op strategische goederen, zoals een wapenembargo of verdere exportbeperkingen ten aanzien van goederen voor tweeërlei gebruik. Dit veroorzaakt vaak een complex juridisch landschap, waarin het moeilijk kan zijn uw bedrijf te navigeren.

BenninkAmar beschikt over de meest vooraanstaande specialisten op deze gebieden. Zij kunnen u helpen met onder meer het volgende:

 • opstellen van exportmanagement en compliance programma’s (EMCP) en daar aan gerelateerde procedures;
 • geven van export- en sanctietraining aan personeel, management en het bestuur, indien gewenst ook door middel van e-learning tools;
 • geven van transactieadvies;
 • snelle screening van partijen en van transacties in zijn geheel;
 • praktische compliance tools voor sanctierecht en exportcontrole;
 • sanctierechtelijk en exportcontrole advies in zijn algemeenheid;
 • advies over vergunningsplichten;
 • begeleiden van vergunningstrajecten;
 • voeren van bezwaarprocedures in geval van afwijzende beschikkingen;
 • begeleiden van vrijwillige meldingen aan toezichthouders (voluntary self-disclosures);
 • voeren van interne onderzoeken met betrekking tot sanctierecht en exportcontrole;
 • begeleiden van strafrechtelijke onderzoeken ten aanzien van sanctierecht en exportcontrole; en
 • bijstaan in rechte bij strafzaken over sanctierecht en exportcontrole.

BenninkAmar beschikt voorts over een internationaal netwerk van uitmuntende advocaten op het gebied van sanctierecht en exportcontrole, waaronder in de Verenigde Staten.