De handhaving van Amerikaans sanctierecht

Europees sanctierecht is de laatste jaren een ‘hot topic’ geworden en is steeds hoger op de politieke agenda komen te staan. Bedrijven en financiële instellingen die actief zijn in sanctielanden worden steeds vaker geconfronteerd met de consequenties van het sanctiebeleid van de EU en de VN. Ook op handhavingsvlak hebben wij, met name in Nederland, de laatste jaren een sterke toename gezien van het sanctierecht.

Toch is het voor de meeste bedrijven en financiële instellingen niet het sanctierecht van de EU en de VN dat de drijfveer is voor de naleving van dit rechtsgebied, maar dat van de VS. Met name banken hechten sterk aan Amerikaans sanctierecht, zelfs indien dat sanctierecht niet van toepassing is.

Dit artikel is beschikbaar via deze link. (Dutch read only)

Would you like to stay updated and receive our newsletters and legal alerts?

Please subscribe below and we will add you to our mailing list.